Odlomak

UVOD
Dete je od rođenja u stalnoj inreakciji sa svojom fizičkom i socijalnom okolinom. Bez te interakcije ne bi bio moguć razvoj ličnosti. Decu veoma privlače igre vezane za zanimanja ljudi. Vaspitač može da bude inicijator ovih igara – može sredstvima, posetom, pričom da inicira igru. Zanimljivo je da su sredstva za ovu igru predmeti svakodnevne upotrebe, ambalažni i otpadni materijal, a ređe gotove industrijske igračke.

Osnovna linija razvoja igre uloga, koja svoj vrhunac dostiže na kraju predškolskog perioda, sadrži dva bitna pravca – koje uslovno možemo označiti kao saznajni i motivaciono – afektni pravac; prvi se odnosi na proces uopštavanja i odvajanja radnje od konkretnog predmeta, dok se drugi odnosi na proces odvajanja deteta od odraslih, ali u tom smislu da odrastao čovek postaje za dete obrazac i merilo radnje.
Sadržaj igre je ono što dete ponavlja kao osnovni, karakteristični momenat aktivnosti i odnosa među odraslim ljudima u njihovom radnom i društvenom životu. U sadržaju igre izraženo je, u manjem ili većem stepenu, uključivanje deteta u aktivnosti odraslih. Igra je često odraz stvarnosti. Dete će u igri „vrtića“, u ulozi vaspitača podražavati sve gestove, govor vaspitača, čak i neke detalje kojih vaspitač sam nije svestan.

U igri lekara detetu možemo pomoći da se olobodi straha. Pacijent može da bude lutka, plišsani meda ili gumena veverica. Pacijent može biti i vaspitač, a tek kada bude uvereno da je to „kobajagi“, dete će pristati da i ono bude pacijent.. U irama zanimanja dete zauzima aktivan stav prema stvarima, predmetima, ono želi da upotrebi vagu za merenje povrća, slušalicu, zavoj. Igra koja je prvobitno predmetna pretvara se u igru uloga, priprema primese realnog života. Dete se više ne igra samo flašicama, pomadom, ono postaje apotekar sa svojim pomoćnicima i kupcima. Dete ne manipuliše lutkom bez smisla, već postaje majka koja se brine za svoju bebu. „Ma koliko emocionalno ulazilo u ulogu odraslog, dete ipak oseća kao dete. Ono gleda na sebe kroz ulogu koju je prihvatilo, tj. Kroz odraslog čoveka, emocionalo upoređuje sebe sa odraslima i otkriva da ono još nije odraslo.“
Decu u njihovim igrama zanimaju posebno oni ljudi koji imaju neko obeležje, uniformu. Naročito su im interesanstna zanimanja milicionera, oѕdžačara, poštara, mornara, lekara, itd. Kakav će stav deca imati prema ovim ljudima zavisi od vaspitača, odnosno od toga kako je on doprineo ostvarivanju jasnije predstave o tim zanimanjima. Posete, obilasci vezani za pojedina zanimanja treba za decu da budu prijatan emocionalan doživljaj.

 

 

 
PRIMERI IGARA ZA UPOZNAVANjE DECE SA OKOLINOM

„Preporučeno pismo“
Vaspitačica deci objašnjava da se preporučeno pismo mora predati samo onome kome se šalje. Tako će i „poštar“ koji donese poštu u njihovu grupu morati da preda određenom detetu. Kako će znati kome treba da preda? Za igru se pripreme slike – aplikacije raznih predmeta. Slike se preseku na pola. Svako dete dobije po jednu polovinu slike, a druga polovina se nalazi u torbi poštara.
„Imam preporučeno pismo za zeca. Ko ima zeca?“ Javlja se dete koje na svojoj polovini slike prepoznaje zeca. Poštar prilazi i „identifikuje“ primaoca. Kada se sastave polovine, vidi se da li je dete pogodilo. Dete koje je pogodilo da poštar njega traži, dobij adrugu polovinu slike i odlazi na aplikator gde sastavlja celu sliku.
Napomena. – Da se ne bi dešavale greške, treba voditi računa o premišljenim slikama. Slike treba da budu tako presečene da deca po dobijenom delu mogu da pogode koja je to životinja, koje voće, povrće i slično. Radi lakšeg identifikovanja slike se mogu bojiti jednom bojom. Poštar tada može da naglasi: „Tražim plavog zeca… Žutog medveda… Crveni avion.. „
Igra je za srednju i stariju grupu.

„Koji je dan posle toga?“
Deca stanu u krug. Vaspitač je u sredini sa loptom. On dobacuje loptu jednom detetu, tražeći od njega da kaže koji je dan posle onoga koji on navodi. Na primer, bacajući loptu kaže:
„Koji je dan posle ponedeljka…?“ Kada dete da odgovor, vraća loptu. U početku treba tražiti dane kako slede tokom jedne nedelje. Kasnije se može tražiti da deca pogode dane bez pridržavanja redosledea dana tokom nedelje. Napomena. – Igra je za stariju grupu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese