studenti
Mesto za uspešne studente

Faze u obradi štete

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Zakonska i ugovorna obaveza osiguravača je isplata šteta, odnosno nadoknada nastale štete iz osiguranja. Postupanje osiguravača i njegov odnos prema osiguraniku u procesu obrade i nadoknade štete umnogome govori o samom kvalitetu osiguranja i oslikava na najbolji način osiguravajuću kompaniju.Zbog raznovrsnosti rizika i vrsta osiguranja, sam postupak obrade štete je veoma složen i predstavlja veliki izazov za profesionalni kadar osiguravača, posebno u slučajevima kada se radi o velikim i složenim štetama.
Zbog složenosti postupka obrade šteta neobhodno je da u svim njegovim fazama učestvuje stručno osposobljeno osoblje i da se poštuju zakonske i druge regulative. Postojeća zakonska regulativa ne daje jasna uputstva i pravila za odnos osiguravača i osiguranika u postupku rešavanja nastale štete i njene likvidacije. Osiguravajuće kompanije poseduju sopstvena uputstva i procedure sa definisanim postupcima i fazama obrade za svaku vrstu osiguranja kojim se bavi. Poželjno je i preporučljivo da se postupak obrade i likvidacije štete sprovodi u jednom profesionalnom, partenerskom odnosu izmedju zainteresovanih strana.Uspešno rešen osigurani slučaj je najbolja preporuka za osiguravajuću kompaniju kod potencijalnih klijenata.
Radi boljeg razumevanja redosleda i toka aktivnosti, kao i komplikovanog međusobnog odnosa osiguravača i osiguranika treba istaći sledeće faze u postupku obrade šteta:
• Prijava šteta
• Evidentiranje šteta
• Uviđaj i procena šteta
• Likvidacija šteta
• Kontrola i odobrenje šteta
• Odobrenje i isplata šteta

1. Prijava i evidentiranje šteta

Nastupanje osiguranog slučaja, odnosno nastanak osigurane opasnosti na osiguranom predmetu predstavlja osnov za početak prijave štete.
Prijavu štete vrši osiguranik ili lice ovlašćeno od strane osiguranika. Prijava se po nastanku štetnog događaja može izvršiti pismenim putem, usmeno, telefonslim putem i slično. Usmena ili telefonska prijava se mora u što kraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka osiguranog slučaja, potvrditi pismenim putem. U novije vreme prijava osiguranog slučaja može se izvršiti i putem interneta.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.