Odlomak

Životno osiguranje na prostoru Bosne i Hercegovine je na znatno nižem nivou razvoja u odnosu na razvijena tržišta. Iz analize ključnih karakteristika životnog osiguranja na tržištu Evrope i tržištu Bosne i Hercegovine uočeno je da je životno osiguranje na tržištu Bosne i Hercegovine nerazvijeno i da zaostaje u odnosu na Evropsko tržište. Svetska industrija osiguranja se u današnje vreme razvija i raste, što jasno pokazuju podaci o njenom učešću u bruto domaćem proizvodu razvijenih država, koje ima pozitivan trend rasta.
Kada se posmatraju države iz okruženja, slična je situacija i u državama Centralne i Istočne Evrope. Na razvijenost životnog osiguranja veliki uticaj ima stabilnost domaće valute i bruto domaći proizvod. U Bosni i Hercegovini je nizak životni standard stanovništva, koji ne omogućuje zadovoljenje ni osnovnih životnih potreba, što za posledicu ima nemogućnost ulaganja u životno osiguranje.
Opšti problem domaćeg tržišta osiguranja je nerazvijenost, bilo da se upoređuje s drugim delovima finansijskog sektora ili da se vrše odgovarajuća međunarodna poređenja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari