Odlomak

U telekomunikacijama je uobičajeno da se informacije nazivaju porukama. Fizička predstava informacije naziva se signal. Signal je električni lik poruke. To znači da će se informacija o nekom događaju prenositi uvek pomoću signala.
Zadatak telekomunikacionog sistema je da omogući prenos željene poruke na velike razdaljine, i da, pri tome, obezbedi što veći stepen sigurnosti veze.
Te poruke ne moraju da budu samo opšte poznat govor (telefonski razgovor) već mogu da budu i različiti merni podaci, podaci o stanju nekog procesa koje treba preneti do mesta gde će se vršiti obrada tih rezultata merenja.
Prenos svih ovih različitih vidova informacija vrši se posredstvom električnih signala. Za uspešan prenos treba poznavati i osobine informacija koje se prenose, ali i osobine signala kojima se kao pomoćnim sredstvom ove informacije prenose.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese