Odlomak

S obzirom na temu darovitost i talenat predškolske djece, potrebno je odmah i prije početka pisanja ovog rada postaviti pitanja, smjernice rada poput: „Šta je u stvari darovitost? Jesu li sva djeca darovita ili samo neka? Kako se razvija darovitost i talenat kod djece? Postoje li neke određene kvalitete u vaspitanju, porodici, ili pak u genetskom nasljeđu, koje pripomažu vaspitanju ovakve djece? Znači li biti darovit isto šta i biti talentovan i jesu li to isti ili različiti pojmovi? Šta uopće raditi s takvom djecom? Na neka od tih pitanja pokušati će se dati odgovori tokom pisanja ovog rada. Fleksibilnost, kreativnost i razvojnost predškolskog programa nužni su preuslovi za razvoj sposobnosti, interesa i kreativnosti djece predškolske dobi, a tako i za kvalitetnije zadovoljavanje specifičnih vaspitno-obrazovnih potreba one grupe djece predškolske dobi koju možemo nazvati darovitima ili potencijalno darovitima. Kako u ranoj dobi djeca uglavnom imaju potencijalnu darovitost koju još ne iskazuju kao produktivnu, programe u predškolskoj dobi treba osmisliti tako da maksimalno potiču razvoj djetetovih potencijala.

Fenomen darovitosti

Kako se fenomen darovitosti kao takav u sklopu vaspitanja i obrazovanja proučava već duži niz godina, uočeno je da je za one osobe koje su tokom svog životnog vijeka iskazale darovitost, od velikog značaja bilo upravo razdoblje njihovog djetinjstva, a to se posebno odnosi na predškolsko doba. Predškolsko doba je ono razdoblje u životu svakog djeteta koje ono najčešće provodi u predškolskim ustanovama, gdje su sva djeca konstantno izložena osmišljenim poticajnim pedagoškim programima i igri s vršnjacima, pa stoga niti ne čudi što se tom razdoblju daje toliki značaj. „Naime, hoće li dijete razviti svoju darovitost/talent i iskazati ga u nekom području svoje aktivnosti zavisi, osim o onome što je na svijet donijelo rođenjem, i o brojnim socijalnim činiteljima kojima će biti izloženo tijekom života, posebno tokom ranog djetinjstva. Zbog toga stručnjaci koji proučavaju ovaj fenomen upozoravaju da je upravo tokom predškolske dobi potrebno poticati razvoj svih postojećih potencijala, pa tako i onih područja koja bi se mogla razviti intenzivnije i značajnije od drugih i kasnije iskazati kao darovitost.“ (Cvetković-Lay, Sekulić-Majurec (2008), str.7.) Upravo zbog činjenice da se iskazivanje nekih od značajki darovitosti u toj dobi ne mora smatrati i sigurnim pokazateljem da će konkretno dijete i tijekom svog životnog vijeka biti darovito, za djecu predškolske dobi ispravnije je primjenjivati termin potencijalno darovito. Za prepoznavanje ove djece od ogromne je važnosti iskustvo vaspitača kao i njihova spremnost na individualan rad i što kvalitetniju saradnju s roditeljima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari