Odlomak

Danas da bi savremeno društvo dobro funkcionisalo treba da poseduje kvalitetan način prenošenja znanja. Taj obim znanja se stalno povećava, raste, pa je važno da se način prenosa znanja stalno poboljšava i da se u nastavni prosec uvedu inovacije u cilju efikasnijg, bržeg i kvalitetnijeg obrazovanja učenika. Jedna od takvih inovacija su savremene tehnologije.

Savremene tehnologije su danas dostupne predškolcima i učenicima osnovnih i srednjih škola. Učenici ih koriste u tolikoj meri da slobodno možemo da kažemo da su sastavni deo svakodnevnog života.

S toga su savremene obrazovne tehnologije postale sastavni deo nastavnog procesa sa ciljem da unaprede nastavni proces kroz primenu novih postupaka, metoda, tehnika, sredstava i medija.

Multimedija, kao jedan deo informacionih tehnologija, je stalno prisutna u nastavi. To nam govori da ona bitno obeležava savremenu nastavu.
Nastavnik sada više ne može da bude predavač, već mora da u centar učenja stavlja sa jedne strane učenika a sa druge strane savremenu tehnologiju i da na takav način motiviše i angažuje učenike u nastavnom procesu.

Danas se, kako od nastavnika tako i od sistema obrazovanja, očekuje prilagođavanje uslovima koje diktiraju informacione tehnologije.

Multimedija podrazumeva kombinaciju hardvera i softvera, koji omogućavaju integrisanje audio zapisa, video zapisa, animacije, grafike i teksta, u cilju prikaza i emitovanja sadržaja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari