Odlomak

Nijedna ljudska delatnost nije toliko unapredila standard, ali istovremeno nijedna ljudska delatnost nije odnela toliko ljudskih života u mirnodopskim uslovima, kao saobraćaj. Stradanje u saobraćaju nije slučajno, već je rezultat sistemskih grešaka.
Zbog značaja saobraćaja, Ujedinjene nacije i ceo svet posvećuju pažnju i regulišu uslove i ponašanje u saobraćaju. Osnovni pa samim tim i neizbežni preduslov za efikasnu razmenu dobara predstavlja saobraćaj, drugim rečima saobraćaj nije izbor pojedinca i bez saobraćaja se ne može zamisliti savremena i ekonomski efikasna država. Parametri razvijenosti bilo koje države pa i naše, mogu se videti kroz nivo dostignutog razvoja saobraćajnog sistema, pa tako bez izuzetka najrazvijenije države imaju najrazvijeniji saobraćajni sistem…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Bezbednost saobracaja Prof.Radomir Gordic
  • Školska godina: Prof.Radomir Gordic
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Kragujevac,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari