Odlomak

  • Postoji 5 rodova u okviru ovog familije Longidoridae :

Longidoroides

Longidorus

Paralongidorus

Xiphidorus

Xiphinema

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari