Odlomak

Pojam osiguranja

U osnovnom smislu, osiguranje je privredna, uslužna djelatnost koja štiti čovjeka i  njegovu imovinu od posljedica dešavanja brojnih opasnosti. Na taj način se obezbjeđuje neophodna sigurnost u privredi i društvu u cjelini. Pravna lica i pojedinci izloženi su neprekidnoj mogućnosti dešavanja opasnosti koij mogu prouzrokovati štetu. Osiguranje predstavlja jedan od najvažnijih vidova obezbjeđenja od takvih događaja i predstavlja ekonomsku nužnost svakome ko vodi računa o bezbjednosti u poslovanju i svakodnevnom životu.

Uobičajeno je da se osiguranje posmatra s tri stanovišta, odnosno ono ima tri sastavna dijela: Ekonomski vid se iskazuje ciljem koji se želi ostvariti- tu je riječ o zadacima osiguranja: posredna i neposredna zaštita osiguranika, odnosno njegove imovine kao osnovna svrha, zatim slijede razvojna, socijalna uloga i drugo. Pravni vid podrazumjeva uređenje izuzetno brojnih pravnih odnosa koji nastaju u osiguranju, počevši od njegovog zaključivanja  pa do isplate štete, dok je tehnički onaj dio koji uređuje funkcionisanje osiguranja posmatranog kao posebni mehanizam za procjenu težine rizika, njihovo izravnavanje u prostoru i vremenu, proračun premije, sve to uz upotrebu najsavremenijih statističko-matematičkih i drugih metoda.

Poslovanje preduzeća u savremenoj tržišnoj privredi bez oslanjanja na zaštitne fondove iz osiguranja ne moze se ni zamisliti. Naknadama šteta nastalim tokom procesa privređivanja osiguranje obnavlja radnu sposobnost privredne jedinice omogućavajući joj savladavanje ekonomskih posljedica štetnih događaja. Kod pojedinaca isplatom naknada iz osiguranja takođe se rješavaju pitanja njihovog zbrinjavanja.

Osiguranje je danas, prevalivši nekoliko milenijuma razvoja i prošavši više faza, visoko razvijena društvena djelatnost, ekonomska ustanova koja nadoknađuje štete nastale usljed dejstva rušilačkih prirodnih sila, nesrećnih slučajeva i mnogih drugih događaja. Ono obezbjeđuje zaštitu osiguranicima, pravnim licima, od šteta dejstva i poremećaja do kojih dolazi nastankom osiguranog slučaja ili ostvarenjem osiguranog rizika.

U suštini, osiguranje predstavlja udruživanje lica izloženih istoj opasnosti s ciljem da zajednički podnesu štetu za koju se unapred zna da će, prema teoriji vjerovatnoće, zadesiti samo neke od njih. Osnova osiguranja leži dakle, u načelu uzajamnosti. Njegov temelj je zajednica korisnika ili vlasnika predmeta osiguranja koji pojedinačno mogu pretrpjeti štetu od osiguranih opasnosti. Preko osiguranja se izjednačava i izravnjuju rizici na prihvatljivom, lako podnošljivom nivou. Atomiziranje rizika, to jest razbijanje na mnoštvo osiguranika, odnosno usitnjavanje krupnih šteta na, u prenosnom smislu, bezbroj malih, predstavlja tehničku suštinu osiguranja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese