studenti
Mesto za uspešne studente

Motivacija zaposlenih kao činilac uspešnosti poslovanja

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

 

U laičkoj, a, nažalost, i poslovnoj, javnosti se sa motivacijom za rad uglavnom povezuju simplifikovani i naivno shvaćeni pojmovi. Motivacija za (vrstan) rad je kompleksan skup heterogenih aktivnosti koje podrazumevaju mnogo više od novčanog nagrađivanja radnika. Ipak, primetne su pozitivne tendencije u smeru serioznijeg pristupa motivaciji zaposlenih, koji svoj vrhunac treba da dostigne u entuzijastičkom naglašavanju humanističkog koncepta usmerenosti na čoveka, umesto koncepta usmerenosti na proizvodnju. Predmet našeg istraživačkog rada, u kom se „prelamaju“ ekonomska (menadžerska) i psihološka tematika, je, dakle, važnost motivacije zaposlenih (ili, preciznije, konkretnog zaposlenog) za (vrstan) rad, kao bitnog faktora uspešnosti poslovanja svakog preduzeća. Iz opštepoznate činjenice da, naime, zaposleni predstavljaju najvredniji resurs svake poslovne organizacije, proističe i krucijalna važnost upravljanja ljudskim resursima, čiji je bitan deo motivacija zaposlenih za vrstan rad. Smatramo da su veoma važna konstantna naučna razmatranja ove oblasti, koja će otvarati nove vidike stručno-obrazovnoj i poslovnoj javnosti i davati sveže ideje za unapređenje motivaciong ambijenta u radnim organizacijama. Takođe, mišljenja smo da je poseban doprinos ovog rada uvođenje termina i prikaz koncepta proširene unutrašnje korporativne filantropije – (PUKF), koji podrazumeva naglašenu brigu o ljudima (ili, opet preciznije, o čoveku) u radnoj organizaciji, odnosno nastojanja da se zaposlenom omogući maksimalno ostvarivanje svih svojih radno-kreativno-ličnosnih potencijala.
Motivacija je vrlo promenjiv i složen fenomen za koji ne postoji unapred pripremljen i nepromenjiv odgovor. Može se reći da je morivacija informacija koja dovodi do promene svesti, načina ponašanja ili potreba pojedinca odnosno saradnika. U pokušaju da nadju adekvatnu definiciju motivacije mnogi autori se pitaju koji je to najjednostavniji, najpouzdaniji i najneposredniji način da se neko privoli da radi. Da li ga zamoliti da radi više i bolje, da li ga nagovarati, da li ga stimulisati novcem, da li se sliužiti primerima? Najveći uticaj na uspešnost poslovanja kompanije imaju ljudi kao ključni poslovni resursi, Čovek je taj koji daje smisao oragnizaciji jer bez ljudi organizacija ne bi mogla da postoji. Ako uzmemo u obzir to da je čovek misaono i svesno biće koje ima sopstvene ciljeve i sopstveni život koji se odvija i van organizacije dolazimo do zaključka da su ljudi znatno kompleksniji od drugih resursa. Čovekov radni potencijal se ne može surovo eksploatisati poput neke mašine za rad jer je čovek biće sa emocijama i da bi na poslu dao maksimalni učinak moramo mu ukazati poštovanje i uvažavati njegovu ličnost. Ljudi ne unose u organizaciju samo svoje kvalifikacije već i svoje strhaove, nesigurnost, aroganciju, komplekse, zavist i mržnju a sve zo može da se pretvori u negativnu rušilačku energiju i da upropasti organizacione ciljeve. Stoga je menađment ljudskih resursa mnogo složeniji i zahteva više znanja i umeća nego kada je u pitanju upravljanja drugim resursima. Ljudska energija je ukupna intelektualna, psihička, fizička i socijalna energija koja može da se razvije u ostvarivanju organizacionih ciljeva. Ako se ljudska energija usmeri i koncentriše u jednom pravcu ima moć da preseče svaku prepreku. Ako želimo da nam organizacija bude konkurenta onda u sedište interesovanja moramo staviti čoveka i razvoj njegovih duhovnihi i fizičkih sposobnosti. Samo ljudski resursi imaju neograničenu unutrašnju sposobnost razvoja i to je jedini resurs koji se upotebom ne smanjuje nego povećava.
Menadžment ljudskih resursa treba da otkrije, razvije i poveže ljudske potencijale i da ih stavi u funkciju ostvarenja organizacionih ciljeva a da pri tome bude i lično zadovoljstvo. Preduslov dobrog motivisanja ljudi jeste poznavanje ljudi i ljudske psihe i iz tog razloga menadžer mora da dosta vremena provoditi sa zaposlenima kako bi otkrio najbolje načine podsticanja na rad.
Kada produktivnost rada u jednom preduzeću ili celoj privredi počne da stagnira ili što je mngo gore opada, nameće se pitanje: „Zašto se to dešava?“. Odgovor se nalazi, pre svega, u činjenici da se razovjem proizvodnih snaga i sa nastalim društvenim promenama nije uporedo tekao i proces za unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima i sistema motivacije u okvoru njega.

1. MOTIVACIJA ZA RAD I FENOMEN MOTIVACIJE ZA VRSTAN RAD

Definisanje motivacije za rad

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

1 Komentar

  1. dobar rad

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.