Odlomak

Poreski sistem jedne zemlje cini ukupnost svih oblika poreza, odnosno javnih prihoda. U savremenim privrednim sistemima javni prihodi imaju značajnu fiskalnu, ekonomsku i socijalnu ulogu, i javljaju se u veoma različitim oblicima kao sto su: porezi, doprinosi, takse, naknade i slično. Javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter. Struktura javnih prihoda s obzirom na učešće na pojedinih kategorija prihoda u ukupnim javnim prihodima, znatno se razlikuje od zemlje do zemlje. Na tu strukturu utiče znatan broj faktora, u prvom redu ekonomsko – socijalnog karaktera. Porezi kao deo javnih prihoda predstavljaju najznačajniji instrument prikupljanja prihoda u državnoj ekonomiji i doživljavaju razvoj tek u kapitalizmu. Porez predstavlja najznačajniji oblik javnih prihoda u savremenim državama . On predstavlja instrument javnih prihoda kojim država, uključujući I niže političko – teritojalne zajednice, od subjekata pos svojom poreskom vlascu prinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protivusluge, u svrhu pokrivanja svojih finansijkih potreba I postizanja drugih, prvenstveno ekonomskih I socijalnih ciljeva. Opšte karakteristike poreza su da u njegovoj osnovi leži ponuda, to je takav prihod kod kojeg nije unapred odredjena svrha za koju ce se upotrebiti I naplacuje se isključivo u novcu (samo izuzeno u nature). Bez obzira sto je rec o sistemu I sto bi odnos izmedju elemenata poreskog sistema trebalo da bude skladan, u praksi uglavnom nije tako: oporezivanje se razlikuje od jedne do druge drzave zbog primene razlicitih poreskih instrumenata. Poreski propisi se razlikuju kako u pogledu ciljeva, tako I u nacinu zahvatanja ekonomske snage obveznika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Praktična nastava /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Ekonomija, Pravo
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari