Odlomak

 

 

UVOD

Radio talas ili elektromagnetni talas je fizikalna pojava koju čine električna i magnetska polja. Električno i magnentsko polje su okomiti jedno na drugo. Pri tome promjene električnog polja uzrokuju nastajanje magnetskoga, i obrnuto. Elektromagnetni talas se širi u okolni prostor konačnom brizinom koja je u vakuumu jednaka brzini svjetlosti. U tehničkoj se primjeni iskorištava pojava širenja elektromagnetnih talasa duž linije ili valovoda te slobodnim (zračnim) prostorom. Ovdje ćemo razmotriti širenje talasa slobodnim prostorom. Brzina širenja elektromagnetnih talasa u zraku, tj. atmosferskom prostoru, malo je manja od brzine svjetlosti, ali ta je razlika za promatranje širenja talasa zanemariva, pa se općenito smatra da se širi brzinom svjetlosti.
Tako velika brzina rasprostiranja i druge karakteristike čine ih prikladnim za bežični prenos informacija. Pri tome elektromagnetni talas po pravilu visoke frekvencije služi samo kao nosilac na koji se prikladnom modulacijom nanosi električni signal sa sadržajem informacija. Dio spektralnog područja elekromagnetnih talasa koji služe za bežični prijenos informacija zauzima frekvencijsko područje od oko 10 kHz do više od 60 GHz. Talasi iz tog područja, budući da služe za bežični prijenos informacija (radio prijenos), nazivaju se radio talasima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese