Odlomak

1. UVOD:

Savremeno društvo odlikuje sinergija mnogih, naizgled različitih oblasti ljudskog interesovanja. Teško je povući jasnu granicu izmedju, recimo, klasičnih telefona, mobilnih telefona, mobilnih računara, televizora… Savremena nauka intenzivno koristi savremena dostignuća u svakodnevnoj ljudskoj upotrebi. Mogli bi smo reći da se ta dostignuća najpre, ali i najviše koriste u savremenom poslovanju.
Računari se već decenijama koriste u poslovne svrhe, ali ona oblast gde je poslovanje bilo po strani jeste internet. Sve do 1998.-1999. godine primena interneta je bila, osim vojnih svrha, neka vrsta primarne razmene informacija, i, može se reći, sa velikim učešćem zabavnog sadržaja.
Medjutim, ekspanzijom interneta i ulaskom u skoro svaki dom, javila se potreba za osvajanjem novih tržišta. Razmena je vrlo brzo prešla iznose u milijardama dolara. Stopa novih investicija, vraćanja uloženog i povećanje obima tržišta zauzela je prvo mesto u odnosu na ostale privredne grane. Elektronska trgovina u svet danas više nije novitet već stvar opstajanja na tržištu. Potencijal ovog tržišta daleko je od onog koji se sada koristi. U našoj zemlji ovaj oblik poslovanja je još uvek u povoju, ali usvajanjem novih zakona, pogotovo zakona o digitalnom potpisu taj trend će se promeniti.
Poslovni svet se suočava sa raznovrsnim mogućnostima koje pružaju savremene informacione idigitalne tehnologije.Istovremeno menjaju se svi elementi poslovnih aktivnosti.Menadžeri i rukovodioci velikih i moćnih kompanija,ali i malih isrednjih preduzeća,moraju, pre svega da shvate značaj i brojne prednosti koje im omogućava korišćenje računara,mreža i savremene tehnologije u kreiranu novih poslovnih rešenja.Najvažnije je iskoristiti mogućnosti proizvoda i usluga koje će biti plasirane na tržište radi proširenja izbora potencijalnim kupcima,sniženja troškova i na taj način ostvarenja uslova za brži i efikasniji rast poslovanja svih poslovnih objekata.

U novoj digitalnoj eri mogućnosti i prednosti elektronskog poslovanja i elektronskog trgovanja čine značajan potencijal koji treba iskoristiti na najbolji i najefikasniji način. Informacione i komunikacione tehnologije (ICT) su za relativno kratko vreme postale važan element u sistemu ekonomije, istovremeno ga pozamašno transformišući. E-trgovina je samo primer rađanja jednog novog ekonomskog sistema, odnosno “nove-“, informacione- ili E(lektronske)-ekonomije, fenomena čije vreme tek dolazi, a koga između ostalog karakteriše sledeće: sve veće vrednovanje znanja, prebacivanje značaja sa materjalnog na neopipljivo, omogućavanje da sve više informacija bude naširoko dostupno.

2. ISTORIJA ELEKTRONSKE TRGOVINE

Značenje izraza e-trgovina se menjalo tokom vremena.Prvobitno,označavao je olakšavanje poslovnih transakcija elektronski,korišćenjem tehnologije kao što je Elektronska razmena podataka(EDI-pojava krajem70-ih godina)a u cilju slanja poslovnih dokumenata kao narudžbenica i faktura alektronski.Kasnije uključene su i aktivnosti zajednički nazvane“mrežna trgovina“, kupovina i prodaja robe i usluga putem mreže(World Wide Web)preko sigurnosnih servera kao HTTPS(specijalni serverski protokol koji kriptuje poverljive podatke radi zaštite potrošača)putem elektronskih servisa plaćanja,kao što su kreditne kartice.

Kada je mreža postala mnogo poznatija medju širom publikom 1994.mnogi eksperti predvidjali da će e- trgovina postati vodeći ekonomski sektor.Medjutim trebalo je nekoliko godina da sigurnosni protokoli(kao HTTPS)postanu dovoljno razvijeni i široko rasprostranjeni.Kao posledica,izmedju 1998.i 2000.godine,veliki broj kompanija u SAD-u i evropi razvio samo osnovne sajtove.Nakon 2005.godine e-trgovina se veoma afirmisala u svim većim gradovima širom Severne Amerike,Zapadne evrope,i odredjenih istočnoazijskih država.Takodje e-trgovina se i dalje sporo razvija u nekim industrijalizovanim državama,a praktično i ne postoji u zemljama trećeg sveta. Ipak,e-trgovina ima neograničeni potencijal kako za razvijene tako i nerazvijene zemlje,nudeći velike koristi u veoma neregulisanom okruženju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari

Click to access the login or register cheese