Odlomak

Enzimi

Enzimi (grč. en- u ; zyme- kvasac) su biološki katalizatori tj, imaju moć da utiču na brzinu hemijskih reakcija .  Po hemijskom sastavu predstavljaju velike I složene proteine koji imaju jedan ili više polipeptidnih lanaca . Odlika katalizatora je da ubrzava hemijsku reakciju I usmerava njen tok , a da se pri tome ne troši .     Kao I svi katalizatori , enzimi funkcionišu tako što snižavaju aktivacionu energiju reakcije , I na taj način je ubrzavaju . Enzimi mogu da ubrzaju reakciju I do nekoliko miliona puta .     Enzimi su veliki složeni globularni proteini koji imaju jedan ili više polipeptidnih lanaca . Deo enzima odgovoran za njegovo dejstvo je aktivni centar . Aktivni centar je udubljenje čiji je oblik veoma precizno podešen prema supstratu  , slično kao ključ na bravi .

Supstrat (materija na koju enzim deluje ) ulazi u aktivni centar I vezuje se za njega pri čemu se nagradi kompleks enzim-supstrat . Supstrat se razloži na određene proizvode , a enzim ostaje ne promenjen . Na brzinu hemijskih reakcija utiče :

  • Temperatura
  • pH vrednost
  • količina samog enzima

 

 

 

 

Podela enzima
Podela enzima prema građi :

1) Prosti enzimi (Pepsin , Tripsin , Ureaza I većina hidrolaza )
2)Metaloaktivirajući enzimi3) Složeni enzimi

Složeni enzimi su po svom hemijskom karakteru konjugovani proteini gde je za proteinski deo molekula hemijski vezan jonskom ili kovalentnom vezom  neproteinski deo .
Složeni enzim , prema tome , sadrži :
Apoenzim + Koenzim = Holoenzim (složeni protein)
(proteinski)     (neproteinski )

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese