Odlomak

Lokalna samouprava predstavlja oblik ostvarivanja političkog prava građana na učešće u upravljanju određenim javnim poslovima u lokalnim zajednicama , koje je zajamčeno ustavom i zakonom. Građani, kroz institucionalizovanje lokalne samouprave, imaju pravo da učestvuju i upravljaju javnim poslovima, čije je obavljanje neophodno za zadovoljenje njihovih neposrednih, ali i za lokalnu zajednicu, neophodnih potreba i interesa. Uokviru ove karakteristike, treba naglasiti da se radi o ustavom i zakonom utvrđenim političkim pravom građana na samoupravu u okviru određenih lokalnih entiteta.

U prilog ovom viđenju mogu se izdvojiti sledeća dva razloga: 1. Time se daje pravni i politički osnov i utvrđuje obaveza da se posebno uredi sistem lokalne samouprave; i 2. Uspostavljanjem takvog „samoupravnog“ statusa izdvaja se od drugih državnih organizacija koje mogu predstavljati samo oblike dekoncentracije ili decentralizacije centralnog nivoa vlasti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari