Odlomak

Uvod
Na zahtev investitora se izrađuje idejno-tehnološko rešenje autobuske stanice koje je bazirano na razrađenom tehnološkom procesu prijema i otpreme svih kategorija korisnika autobuske stanice.

Organozovane površine gde putovanja autobusom počinju ili se završavaju, mesta gde se obavlja kontakt između putnika, sa jedne strane, i transportnih sredstava, sa druge strane, odnosno mesta gde se zadovoljavaju različite potrebe korisnika nazivaju se autobuske stanice. Cilj izgradnje autobuske stanice je da se na jednom mestu ponudi organizovana i kvalitetna usluga korisnicima autobuske stanice, a to su: putnici u dolasku, putnici u odlasku, putnici u tranzitu, zatim pratioci i posetioci, zaposleni u autobuskoj stanici i osoblje autobusa.

Na osnovu podataka o merodavnom broju putnika autobuske stanice u projektnoj godini qα = 850 [put/h], procenta svakodnevnih migranata koji putuju sa autobuske stanice i = 28,3 % kao i na osnovu lokacije potrebno je:

 • Utvrditi karakteristike korisnika autobuske stanice
 • Definisati elemente sadržaja autobuske stanice
 • Definisati detaljnu distribuciju korisnika putničke zgrade
 • Izvršiti proračun kapaciteta svih elemenata sadržaja autobuske stanice
 • Izvršiti prostorni razmeštaj elemenata osnovnog i pratećeg sadržaja autobuske stanice na kompleksu date lokacije
 • Izvršiti prostorni razmeštaj elemenata osnovnog i pratećeg sadržaja putničke zgrade i definisati način prijema i otpreme putnika i autobusa u zoni autobuske stanice
 • Utvrđivanje karakteristika korisnika autobuske stanice

 

 

 

Definisanje elemenata sadržaja autobuske stanice
Stanični pretprostor

 • pešački prilaz
 • parkiralište putničkih vozila
 • taksi stajalište
 • stajalište JGPP –a

 

 

 

Putnička zgrada

 • osnovni sadržaj
 • prateći sadržaj
 • sadržaj za zaposlene

 

 

 

Elementi osnovnog sadržaja putničke zgrade

 • šalteri za informacije
 • šalteri za prodaju karata
 • hol
 • toalet
 • garderoba

 

 

 

Elementi pratećeg sadržaja putničke zgrade
Ugostiteljstvo

 • kiosci za hranu i piće
 • bife (snack bar)
 • ekspres restoran
 • poslastičarnica

Trgovina

 • kiosci za novine i duvan
 • klasična prodavnica
 • samoposluga

Usluge

 • banka
 • pošta
 • turist biro
 • hemijsko čišćenje
 • foto automat
 • čišćenje cipela
 • pravljenje ključeva
 • cvećara
 • telefon

Zabava

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari