Odlomak

Promene su bitan faktor današnjice, a posebno one promene koje se tiču poslovnog
sveta. Današnji uslovi poslovanja nameću da organizacije ukoliko žele da opstanu na
tržištu moraju neprekidno da budu kreativne i da teže uvođenju novina, odnosno
inovacija. Inovacije su ključ za dalji napredak savremene organizacije, kao i
poslovnih sistema.

Glavna karakteristika svake organizacije je njena spremnost da se prilagodi raznim
turbulencijama na tržištu. Kako su inovacije kreativan proces, one do rešenja dolaze
kroz pokušaje i greške. Promene su neminovne u poslovanju savremene organizacije,
pa iz tih razloga mogu biti dobre ili loše po organizaciju. Suština svake organizacije
jeste identifikovanje njenih potencijala radi povećanja profita. Organizacije koje su spremne da prihvate neke novine, imaju više šansi za dalji razvoj i napredak u budućnosti. Snaga svake organizacije se ogleda u spremnosti njenog menadžmenta da uvodi inovacije u svoje poslovanje.

Organizacije koje uče, u kojima ljudi kontinuirano proširuju svoje kapacitete da stvore rezultate koje žele, imaju najviše šansi za uspeh i napredak u budućnosti. Sposobnost da se uči brže od konkurencije može biti jedina održiva konkurentska prednost u današnjem poslovnom okruženju. Pojedinici moraju da stalno unapređuju svoje znanje i da se izgrađuju kao pojedinici koji su nosioci sposobnosti organizacije. Organizacije i menadžeri u njima treba da teže stvaranju što više znanja, koje je po svojoj prirodi kolektivno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese