Odlomak

Testiranje softvera – dva pojma koji u današnjem modernom razvoju softvera moraju ići jedno uz drugo. Softver je korišten i raširen svugde u svetu zbog modernizacije i primene novih tehnologija. Naravno razvila se želja da se taj isti softver usavrši i pripremi za nesmetano korištenje uz što veći kvalitet. Tu dolazi do izražaja kvalitetno testiranje softvera. Ranije se na testiranje gledalo kao na sporednu granu razvoja softvera, danas je to ipak postala jedna od primarnih aktivnosti. Testiranje je trenutno implementirano od samog početka u proces razvoj softvera da bi se što više  pojave greški tokom razvoja i naravno cena tog istog softvera.
Procenjuje se da je trenutno više od 50% resursa i vremena utrošeno u testiranje tokom izgradnje softvera.

Postoje različite vrste testiranja, takođe i određeni nivoi kroz koje prolazi testiranje softvera, kao metode koje se koriste da bi se izvršilo testiranje.
Usled razvoja i nakon završetka izgradnje softvera očekuje se prisutnost grešaka, one su sastavni deo svakog razvoja te ih je nemoguće izbeći, smatra se da je bolje pronaći greške jer to samo može pomoći pri usavršavanju softvera. Postoje različite vrste grešaka i razlike među njima, kao i alatke za otkrivanje istih.
Pojam testiranja danas se razlikuje od vremena sedamdestih godina kada je to značilo isključivo traženje grešaka. Sada ono obuhvata niz aktivnosti od planiranja, dizajniranja, izgradnje, održavanja, pa sve do sprovođenja testova.
Prva faza u određivanju kontrole kvaliteta je faza projektovanja. Testiranje je najefikasniji način za određivanje nivoa kvaliteta softverskog proizvoda. Bitno je da se testiranje posmatra kao jedna od faza u procesu razvoja softvera. Često se na testiranje gleda kao na sasvim odvojen, samostalan proces, što je greška. Najveći dio testiranja se obavlja od strane programera koji je razvio softver ali da bi testiranje bilo potpuno, potrebno je obezbijediti i testiranje od strane budućih korisnika jer se na na taj način moguće greške najbrže pronalaze.
U ovom radu će biti opisane osnovne strategije i najčešće korišćene tehnike testiranja softvera.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese