Odlomak

Još prije više od 4000 godina, zbog praktičnih razloga se pojavio problem računanja dvodimenzionalnih površina. Zahvaljujući genijima svog vremena lahko se dolazilo do formula za računanje površine kvadrata, pravougla i trougla. Uočavši kako to iskoristiti za pravilne mnogouglove postepeno se dolazilo i na ideje za računanje njihovih površina. Problem su s vremenom počeli da predstavljaju nepravilni oblici, a posebno oni koji su bili ograničeni krivima.
Upravo tu svoju najjednostavniju i na izgled glavnu ulogu pronalazi infinitezimalni račun čiji je dio upravo integralni račun koji je tema ovog rada. Sam pojam integrala je jedan od ključnih kocepata više matematike, tj. kako je već navedeno infinitezimalnog računa i matematičke analize.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese