Odlomak

Izometrijske transformacije
Izometrija
Transformacije podudarnosti ili izometrije su preslikavanja ravni na samu sebe koja očuvavaju rastojanje između tačaka.
Ako X označava sliku tačke X, tada je ABAB za svaki par tačaka A, B.
Identička transformacija
Osna simetrija
Rotacija (specijalan slučaj centralna simetrija)
Translacija
Klizna simetrija
Osna simetrija
Osna simetrija
Osna simetrija je involucija:
je identičko preslikavanje.
Osna simetrija je indirektna izometrija, tj menja orijentaciju trougla.
Sve fiksne tačke osne simetrije su na osi simetrije.
Invarijantne prave osne simetrije su osa i sve prave normalne na osu simetrije.
Prava i njena osnosimetrična slika-prava su ili paralelne ili se seku na osi simetrije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari