Odlomak

U opštem smislu za saobraćaj možemo reći da je jedna od najznačajnijih aktivnosti u aktuelnim uslovima društvenog razvoja. Saobraćaj je javna djelatnost, koja svojim značajem dovodi do posebnih obaveza sva ona lica koja se njome bave. Značaj saobraćaja kao privredne grane u jednoj državi iziskuje stalni rad na unapređivanju i modernizaciji saobraćaja, kako sa teorijskog
tako i praktičnog stanovišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari