Odlomak

Danas je u sve češćoj upotrebi pojam komunikacije. Komunicirati znači živjeti. Ono što je disanje za biološki život, to je komuniciranje za društveni. Međuljudski odnosi vođeni su komunikacijom. Komunikacija ne označava samo razgovor, nego i sporazumijevanje pokretima, mimikom, gestama, itd.
Međuljudski odnos predstavlja složen dinamički proces u paru ili grupi koji određuje ponašanje između osoba koje u njemu sudjeluju (M.Bratanić, 1993).
Komunikacija je osnova za sve međusobne odnose, kao i za odnose u odgoju i nastavi, u obitelji i školi. Osnovni je instrument odgoja i obrazovanja razgovor između učitelja i učenika. Odgojnog djelovanja u međuljudskom odnosu nema ako se među učesnicima u odnosu ne uspostavi komunikacija. Učiteljeva je odgovornost usaditi u učenika znanja koja je čovječanstvo steklo o sebi i prirodi i svemu važnom što je stvorilo ili izumrlo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari