Odlomak

Uvod

Svako trošenje resursa i svako degradiranje životne sredine ima svoje granice, pa s tim dalji razvoj mora biti održivi razvoj, odnosno, mora biti usklađeni razvoj za održivu budućnost. Pojam održivi razvoj označava mogućnost daljeg razvoja postojeće generacije, ali ne samo postojećih već i budućih generacija, što bi podrazumevalo da štete koje su načinjene danas prelaze na sledeće generacije. Ovaj dalji razvoj zavisi od ponašanja ljudi u životnoj sredini i da li će ljudi i dalje degradirati životnu sredinu i s time uništavati i sadašnju i buduće generacije. Za održivi razvoj možemo reći da se podrazumeva kao dinamičan proces koji svim ljudima omogućava ostvarenje njihovog potencijala i poboljšanje kvaliteta života na način da istovremeno štiti i jača sisteme koji Zemlju održavaju u životu.
1. Koncept održivog razvoja
Koncept održivosti ili koncept održivog razvoja je jedan od osnovnih koncepata prirodnih resursa i životne sredine. Iako postoji različito tumačenje koncepta održivog razvoja, danas njemu pripada centralno mesto u razmatranju dugoročne perspektive opstanka i napretka čovečanstva. Održivi razvoj se javlja kao suštinski preduslov i kao krajnji cilj efikasne organizacije brojnih ljudskih aktivnosti na Zemlji. Na Konferenciji UN o životnoj sredini u Stokholmu 1972 godine je inicirano osnivanje Programa Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu, UNEP, a zatim i osnivanje nacionalnih agencija za životnu sredinu u više zemalja. 1980 godine je proklamovan program globalne akcije za podsticanje održivosti – Svetska strategija očuvanja prirode od strane Međunarodne unije za zaštitu prirode. Posle tri godine je od strane OUN ustanovljena Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj, dok tek deceniju kasnije je osnovana Komisija UN za održivi razvoj sa ciljem podsticanja održivog razvoja. Po John Rawlsu “pravo sadašnje generacije na iskorišćavanje resursa i životne sredine, ne sme ugoziti isto takvo pravo narednim generacijama,” jer planeta Zemlja ne sme sa svojim potencijalima biti degradirana od strane postojećih ljudi već moraju da postoje jaki moralni razlozi da današnja generacija ostavi potomstvu u nasleđe ništa manje šanse za razvoj, nego što ona sada ima.
1.1. Primena koncepta održivog razvoja
Usklađenost između privrednog rasta, socijalne pravde, zdrave životne sredine i paralelnih procesa koji se odnose na edrživu ekonomiku, održivo korišćenje energije i održive industrijske aktivnosti zahteva održivi razvoj. Usklađeni privredni rast, odnosno proizvodnju i potrošnju podrazumeva umereno i racionalno korišćenje prirodnih resursa. Bilo koji privredni razvoj (otvaranje novih kompleksa, novih pogona ili proširivanje i rekonstrukcija postojećih) mora da podleže ekološkoj kontroli koju obavlja tim eksperata, ali i građani u čijem se regionu ostvaruje taj plan. Socijalna pravda zadire političke i etičke probleme.
“Sprovođenje ideje o socijalnoj pravdi skoro da je utopija sa današnjeg stanovništva, ad ovog sektora održivog razvoja očekuje se balansiranje razvoja ne samo u ime povlašćenih klasa ili nacija, već i između postojeće i sledećih generacija, a to će značiti i globalnu politiku socijalne pravde kao i donošenje i pridržavanje niza pravnih i drugih instrumenata u kojima će značajnu ulogu imati zdravstvo, školstvo i populaciona politika.” Socijalna pravda se treba uspostaviti i na nacionalnom nivou i to preko građanskih i porodičnih prava. U više zemalja žene nemaju svoja građanska i porodična prava pa se time smatraju drugorazrednim, iako je njihovo učešće bitno za ostvarivanje održivog razvoja, zbog vitalnog učešća u životnoj sredini. Podsticanje zdrave životne sredine je jedan od osnova za održivi razvoj, jer očuvanje kvalitetne životne sredine biće stalan i dugotrajan proces koji zahteva mnogo raznih akcija na svim nivoima razvoja. Veoma je značajno što će se pri izradi planova i realizaciji planova u konceptu održivog razvoja mobilisati mladi talenti koji bi svoje zdrave ideje ugradili u njihovu sopstvenu budućnost. Poznato je da ekonomija diktira razvoj bilo koje zemlje, pa tako i globalne civilizacije.

“Tržišna ekonomija je podsticala veliko trošenje resursa preko materijalnog rasta i potrošačkog mentaliteta, ne obazirući se na negativne i agresivne posledice na životnu sredinu…. Ekonomija resursa treba da obezbedi održivi razvoj sa projektima i procenama koji su optimalni za kvalitet životne sredine.”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari