Odlomak

UNIX je operativni sistem opšte namene (i serveri i radne stanice) koji je svoj životni put započeo 1969. godine u Bell Labs. Grupa AT&T programera koja je najodgovornija za razvoj UNIX-a (tada se zvao UNICS, ili Uniplexed Operating and Computing System) su Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McIlroy, i Joe Ossanna. Programski jezik C je konstruisan da bi se napisao UNIX.

Danas je UNIX zajednički naziv za široku familiju operativnih sistema koji zadovoljavaju propisane standarde. Neka od UNIX izdanja su komercijalna, kao IBM AIX i HP-UX, dok neka izdanja karakteriše otvoreni kod, kao Linux i Free-BSD. Na slici je prikazan uprošćen dijagram razvoja UNIX-olikih sistema.Razvoj UNIX-olikih sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari