Odlomak

1.DEFINISANJE MARKETINGA

Marketing kao naucna disciplina bavi se izucavanjem svih aktivnosti od kojih zavise efektivnost i efikasnost razmene tj. stabilnost privrednog sistema.Glavna odlika marketinga kao naucne discipline jeste interdisciplinarnost koja se ogleda u upotrebi metoda drugih naucnih disciplina u svom razvoju.Isto tako druge naucne discipline koriste dostignuca do kojih je marketing došao u svojim naucnim istraživanjima.

Rec marketing je kovanica koja potice od reci market što znaci tržište pa stoga ne cudi što se termin marketing poistovecuje sa terminom tržište.Iz ovoga sledi da je marketing proces usmeravanja resursa i ciljeva kompanije radi što bolje iskorišcenosti tržišta.    Americko društvo za marketing kaže da je marketing proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, cena,ideja,roba i usluga sa ciljem da se kreira takva razmena koja bi zadovoljila potrebe i pojedinca i organizacije.Odnos između marketinga i razmene je direktan i uzrocno posledican.

Veliki broj autora posmatra marketing kao proces planiranja i izvođenja poslovnih aktivnosti kojima se zadovoljavaju potrebe potrošaca i interesi organizacija i pojedinaca.Filip Kotler posmatra marketing kao upravljacki i društveni proces.Upravljacki proces marketinga ogleda se u usmeravanju poslovne aktivnosti ka efikasnijoj prodaji proizvoda i usluga.Upravljacki pristup ima za cilj poboljšanje odlucivanja u upravljackom procesu.Sa druge strane marketing je i društveni proces kojim pojedinci i grupe dobijaju ono što im je potrebno ili što žele.Društvenost marketinga ogleda se u tome što se proizvodi stvaraju i razmenjuju u okviru društva.

Veliki je broj autora koji se bave marketingom i svaki od njih definiše marketing na drugaciji nacin. Definisanje marketinga zavisi od stanovišta sa kojeg se marketing posmatra.

Marketing je nacin poslovnog razmišljanja kompanije usmeren na tržište.Da bi mogao odigrati svoju ulogu na tržištu i usmeriti sve druge poslovne funkcije u kompaniji ,marketing mora postojati u okviru organizacione strukture kompanije.U tom slucaju marketing ima poslovnu ulogu.Marketing, u procesu razmene, na tržištu, usklađuje sopstvene potencijale sa tražnjom za njenim proizvodima,sa ciljem da ostvari ekonomsku dobit.Na taj nacin marketing dobija i ekonomsku ulogu.

Suština marketinga je u procesu razmene. Marketing je proces kojim se kreira i omogucava razmena na tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese