Odlomak

Planiranje je faza u kojoj se definišu ciljevi organizacije i u kojoj se vrše pripreme kako bi ti ciljevi bili dostignuti. Organizovanje je faza procesa menadžmenta u kojoj se vrši alokacija resursa i odgovornosti za izvrešenje plana. Motivisanje je faza povezivanja socjalnih, materijalnih i psiholoških potreba zaposlenih sa ostvarenjem ciljeva organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari