Odlomak

Ljudski resursi – najznačajniji resursi organizacije. Oni su potencijal kojim treba upravljati na mudar, racionalan i human način.

Pod ljudskim resursima se podrazumevaju ukupni ljudski potencijali u organizaciji: raspoloživa znanja i iskustva, upotrebljive sposobnosti i veštine, moguće ideje i kreacije, stepen motivisanosti i zainteresovanosti zaposlenih za ostvarivanje organizacionih ciljeva i slično.

Pojam ,,ljudski resursi“ pojavljuje se krajem sedamdesetih godina prošlog veka, najpre u stručnoj literaturi, a zatim i u svakodnevnoj komunikaciji, u SAD i Engleskoj.

Pojam ,,menadžment ljudskih resursa“ (Human Resource ManagementHRM) ) u teoriji se pojavljuje osamdesetih godina prošlog veka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 45 stranica
  • Menadzment ljudskih resursa -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese