Odlomak

Sam pojam ,,korupcija” potiče od latinske reči coruptio, a označava: ,,pokvarenost, raspadanje, podmićivanje, potplaćivanje, krivotvorenje…”
U najopštijem smislu korupcija podrazumeva zloupotrebu (obično) javne službe radi postizanja lične koristi.
Korupcijom se smatra svaki oblik zloupotrebe vlasti radi lične ili zajedničke koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.
Pravno gledano, mito i korupcija su nezakonite i protivzakonite radnje oličene u vidu materijalnog pritiska/poklona, direktno ili indirektno, jedne osobe na drugu, s ciljem ostvarenja neke vrste nelegalne dobiti. U svakoj pravnoj državi podmićivanje, primanje mita i posredovanje u podmićivanju, kao ataci na pravni poredak i zakon – kažnjivi su

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari