Odlomak

Uspešnim ovladavanjem nastavnom disciplinom Modeli kulturne politike studenti će biti osposobljeni da:

razumeju i usvoje pojmovno-kategorijalni aparat na kome se zasniva izučavanje modela kulturne politike
steknu znanja o analizi sistema kulturnih institucija
razumeju različte modele kulturne politike
prepoznaju međuzavisnost socijalno-istorijskog konteksta i određenog modela kulturne politike

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Modeli kulturne politike -
  • Školska godina: -
  • Prezentacija, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za kulturu i medije  

Više u Menadžment

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari