Odlomak

Ovaj rad se bavi modelima ponašanja potrošača. Obrađeni deo date tematike sastoji se iz tri glavne celine: Na početku ćemo objasniti koji faktori i kako utiču na ponašanje potrošača, zatim uvodimo okvir za modele ponašanja potrošača, a proces donošenja odluke o kupovini delimo na nekoliko faza (potreban podsticaj, potraga za informacijama, ocenjivanje, kupovina i stavovi i ponašanje nakon kupovine). U drugoj celini posmatramo ponašanje pojedinca u svakoj fazi, navodimo odgovarajuće modele (pomoću kojih možemo predvideti ponašanje kupaca), kao i moguća proširenja i primenu datih modela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari