Odlomak

Insekti (klasa Insecta, Hexapoda) su sitne životinje koje pripadaju kolu zglavkara (Arthropoda). Pored klase Insecta u kolo Arthropoda spadaju i klase Chrustacea (ljuskari), Arachnoidea (pauci) i Myriapoda (stonoge). Telo zglavkara se sastoji iz većeg broja segmenata koji su međusobno spojeni. Ekstremiteti zglavkara su člankoviti, a telo im je od uticaja spoljašnje sredine zaštićeno čvrstim oklopom sastavljenim od smeše hitina i belančevina. Ovaj oklop ima ulogu kože i egzoskeleta, a sa njegove unutrašnje nabore su vezani mišići. Segmenti tela zglavkara su različite građe, tj. kod njih je prisutna metamerna segmentacija, a celo telo im je bilateralno simetrično.
Telo insekata je za razliku od ostalih zglavkara jasno podeljeno na tri regiona; glavu, grudi i trbuh i na sebi nosi kao ekstremitete tri para nogu i dva para krila koja predstavljaju grudne dodatke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese