Odlomak

Porodično nasilje uopšte
U mnogim sociološkim analizama, porodica se pojavljuje kao harmonično zajednica u kojoj se razmenjuju ljubav i podrška. O porodici se govori kao o „osnovnoj ćeliji društva“, „mirnoj luci“ i „utočištu u burnim vremenima“. Takvu porodicu čine roditelji, sin i ćerka i ponekad kućni ljubimac. Ovakvu savršenu sliku porodice država propagira kroz svoje nastupe i obrazovne programe, političari kroz svoje ideologije i javne nastupe, mediji kroz filmove, reklame, i zakoni kroz svoje temeljne pretpostavke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari