Odlomak

 
Uvod
Sport je poseban oblik ljudske aktivnosti. U toku svog istorijskog razvoja često je oslikavao ekonomsku, socijalnu, pa i političku dimenziju društva. U savremenom dobu sport je zauzeo veoma značajno mesto kao planetarni fenomen.

Sport, kao specifičan oblik ljudske aktivnosti ima veliki značaj u životu svakog pojedinca i kao takav svakako je jedan od najrasprostranjenijih oblika telesne aktivnosti.

Posebno se naglašava značaj sistematizacije sporta. Osnovni razlog tome jeste lakše izučavanje pojedinih grupacija sportskih oblasti koje imaju neku zajedničku karakteristiku. Podela sporta se može ustanoviti prema različitim kriterijumima: prema broju učesnika, prema prostoru u kome se održava sportska aktivnost, na osnovu strukture takmičarske aktivnosti, prema načinu određivanja sportskog rezultata i sl. Na primer, postoji podela na olimpijski i neolimpijski, vrhunski i masovni i td.

Bacanje kulge je sportska disciplina. Prema karakteristikama klasifikovana je u grupu atletskih disciplina, o čemu će kasnije biti reči.

Istorija sporta deo je opšte istorije koja proučava fenomen sporta. Raznovrsni naučno-istraživački radovi doveli su do formiranja dovoljno složenog i celovitog sistema znanja iz oblasti istorije sporta, tako da se danas konstituisala kao samostalna nastavna i naučna disciplina.

Značaj istorije sporta se ogleda u činjenici da stečena znanja iz ove oblasti pomažu budućem stručnjaku da lakše upozna svoju profesiju, da proširi pedagošku, a time i svoju opštu kulturu. Takođe, pruža se neophodna stručna osnova za praktični i teorijski rad budućim trenerima, profesorima, menadžerima.
1. Pojam atletike
Reč „atletika“ potiče iz stare Grčke. U prevodu na naš jezik znači: boriti se, nadmetati se, takmičiti se u brzini, snazi i sl.

Veliki broj autora pokušao je da definiše pojam atletike, tako da danas imamo veliki broj definicija. Iz svih tih definicija možemo zaključiti:
– da je atletika oblast sporta;
– da se sastoji iz: hodanja, trčanja, skokova, bacanja i višeboja, i
– da sadrži telesne aktivnosti nastale najvećim delom iz prirodnih oblika kretanja; koje se izvode na takmičenju .

Atletika je jedna od temeljnih i najraširenijih sportskih grana. Karakteriše je osnovni ljudski pokret i ponašanje. Zbog svoje sveobuhvatnosti zovemo je „kraljica sportova“.

Atletskim vežbama stiče se fizička snaga, izdržljivost, brzina i okretnost. Takodje, njome se i učvršćuju svojstva volje, kao što su hrabrost, odlučnost i upornost.

Discipline atletike odlikuju se motoričkim kretanjima koja se uspešno mogu primenjivati u toku obrazovnog procesa ili kroz druge oblike vežbanja, pomoću kojih se značajno utiče na podizanje opšte psihofizičke sposobnosti pojedinca. Atletika je polazište i temelj za sve ostale sportove.

Atletika predstavlja osnovni i najznačajniji sadržaj svakih Olimpijskih igara. Međunarodna atletska federacija osnovana je u Stokholmu 1912.godine. Od 1983.godine održava se prvo na četiri, a sada na dve godine svetsko prvenstvo za seniore i seniorke; od 1986.godine za juniore i juniorke; a od 1999.godine i za kadete i kadetkine

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Jedan komentar na “Nastanak i podela bacackih disciplina”

Prolongiran Prolongiran says:

Opširno obuhvaćeno, sve sto mi treba je tu! Wohooo!

Komentari