Odlomak

UVOD

U početku razvoja turizma, turisti su se sami brinuli o organizaciji prijevoza i o rezervaciji smještaja i svih ostalih potreba; sa sve većim uključivanjem u turizam pojavljuju se putničke agencije koje su posredovale između turista s jedne strane, i prometnika i hotelijera s druge strane. Turističke agencije posreduju između turističke potražnje s jedne strane i turističke ponude s druge strane. Iz prvobitnih putničkih agencija razvile su se i PRVE TURISTIČKE AGENCIJE – osim organizacije smještaja i prehrane osiguravaju i druge sadržaje. TURISTIČKA AGENCIJA – je poduzeće u sferi posredovanja čija je osnovna djelatnost organiziranje putovanja i boravka turista u određenoj turističkoj destinaciji.
Od svog nastanka polovinom 19-og vijeka turističke agencije su prvenstveno obavljale aktivnosti u oblasti posredovanja u turističkom prometu. Osnovni zadatak bio je olakšavanje svih vidova putovanja, odnosno prižanje pomoći u njihovoj pripremi i izvođenju. Takve aktivnosti su obuhvatale pružanje brojnih informacija o samom putovanju, obezbjeđenje karata za prevoz, rezervaciju smještaja, ishrane i drugih potrebnih usluga. U ukupnim poslovima agencija u tom periodu dominirali su oni vezani za putovanje, tako da je u ovom periodu natao i naziv „putnička agencija“.
Turističke agencije predstavljaju neku vrstu „mosta“ između dva pola na turističkom tržištu koji turističku tražu pokreće i usmjrava. Kako je prošlo već 150 godina od osnivanja prve turistuičke agencije u svijetu, a turizam za kratko vrijeme postao globalni ekonomski fenomen, tako su se i agencije mijenjale.
U daljem izlaganju rada bazirati ćemo se na historijski razvoj putničkih agnecija te ih povezati sa tržisnim uslovim njihovog nastanka.
1. Razvoj turizma

Za turizam obično kažemo da je mlada pojava, fenomen koji se pojavio u 19.stoljeću, ali je saživio s modernom civilizacijom u 20.stoljeću. Turizam je prisutan i razvija se već gotovo puna dva stoljeća. U tom razdoblju mijenjao se svijet, a s njime i turizam. Zbog toga su mnoge nedaće koje je čovječanstvo doživjelo u posljednja dva stoljeća morale utjecati i na razvoj turizma. No u tom razdoblju čovječanstvo je doživjelo ogroman napredak u materijalnom i tehnološkom smislu. Sav taj napredak se odrazio na čovjekovu želju da putuje, i na potrebu da putuje na turistički način, da se odmara i da taj odmor provodi sve dalje od svog domicila. Tako je bilo i s promjenama koje je turizam stvarao u područjima gdje se razvijao: od izgradnje jednog ili više objekata, ogromnih građevinskih zahvata kojima su autocestama presijecani kontinenti do gradnje novih turističkih gradova i naselja. Turizam je svugdje mijenjao izgled predjela. U tim promjenama turizam nije uvijek sudjelovao sam, niti su te promjene uvijek nastajale zbog turizma.
Ali bilo je mnogo primjera, posebno u onim dijelovima svijeta gdje su uvjeti za razvoj turizma bili najbolji, kada su promjene nastajale upravo zato da bi omogućile razvoj turizma. To prije svega znači razvoj koji su priželjkivali krajevi u kojima se turizam razvijao. Zanimljivo je da jedna djelatnost u tom danas velikom i razvijenom sistemu turizma počinje gotovo kada i sam turizam, a svakako kada i turizam shvaćen u modernom smislu riječi. To su putničke, odnosno turističke agencije. Zato i nije moguće istraživati historiju turizma, a ne dotaknuti historiju putničkih (turističkih) agencija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari