Odlomak

Društvena svijest

Društvena svijest kao grubo diferencirani dio društvene nadogradnje a sastoji se iz :
pravno-političke nadogradnje i
viših oblika svijesti , a oni se manifestuju u obliku:
religije,
morala,
filozofije,
nauke i
umjetnosti

Religija
Religija je sistem ideja koje objašnjava suštinu svijeta natprirodnog, iracionalan, metafizički, dio svemoguće biće (ideja) – Bog
U svom razvoju prošla kroz tri faze: animizam, politeizam, monoeizam.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari