Odlomak

Heraldika (od njemačke riječi herald, herold – glasnik) je pomoćna istorijska nauka koja proučava grbove. Herold je u srednjem vijeku bio niži službenik feudalaca zapadnoj Evropi i njegova dužnost je bila da raspoređuje grbova na plemićkim sastancima i turnirima. Herladika se bavi postankom i razvitkom grbova, a posebno određivanjem likovnog i opisnog prikazivanja pojedinog grba. Heraldika je u tijesnoj vezi sa sfragistikom, numizmatikom i genealogijom, jer i ove pomoćne istorijske discipline imaju dodira sa grbovima. Izvori na koje se oslanja heraldika su likovni prikazi grobova u grbovnicima, likovna plastika na pečatima, spomenicima, zgradama i predmetima od kamena, drveta, metala, kože i drugog materijala. Heraldika su u bavljenju ovim predmetom ograničava isključivo na opisivanje (blazoniranje) grbova. Grb je za istorijsku nauku značajan jer predstavlja trajni simbol pojedinih ličnosti, političkih orzanizacija, ustanova i država, i izražen je likovnim sredstvima na osnovu utvrđenih pravila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Stilistika -
  • Školska godina: 2022
  • Maturski Radovi, Obrazovanje
  • Srbija,  Smederevo,  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu  

Više u Maturski Radovi

Više u Obrazovanje

Komentari