Odlomak

Saobraćajne nezgode i njihove posljedice su jedan od glavnih pokazatelja bezbjednosti saobraćaja  na putevima. Veliki broj saobraćajnih nezgoda dešava se na raskrsnicama na kojima je veći broj konfliktnih tačaka. Konfliktne tačke su najrizičnija mjesta na kojima se dešavaju saobraćajne nezgode na raskrsnicama. Najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava se u užem gradskom području koje samo po sebi privlači najveći broj motornih vozila i pješaka.

Jedan od osnovnih preduslova za bezbjednost saobraćajnih raskrsnica je njihova preglednost, tj. slobodan prostor, bez prepreka, tzv trougao preglednosti, koji se mora obezbijediti učesnicima pri prilasku raskrsnici tako da je jasno vidljiv položaj ostalih učesnika u drumskom saobraćaju.

To zavisi od nekoliko različitih faktora, a to su: karakteristike raskrsnice, brzina vozila, stanje puta, nagib, položaj raskrsnice, te uticaj na životnu sredinu.

Svako smanjenje vidljivosti ili potpuna nemogućnost preglednosti  na putu predstavlja zapravo potencijalnu opasnost za nastanak saobraćajnih nezgoda.

Osnovni obrasci saobraćajnih nezgoda koji se odnose na infrastrukturu su:

  • nedovoljna preglednost u horizontalnim i vertikalnim krivinama;
  • neodgovarajuća horizontalna signalizacija;
  • neodgovarajuća vertikalna signalizacija;
  • neodgovarajuća svjetlosna signalizacija;
  • bočne prepreke na saobraćajnom profilu;
  • klizav kolovoz;
  • neodgovarajući saobraćajno-tehnički elementi raskrsnice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Obrazovanje

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese