Odlomak

Kritički osvrt: Po istraživanjima najveći uticaj na inovativno ponašanje preduzeća u Srbiji ostvaruje komponenta organizacionog faktora koji se odnosi na uvođenje novih ili znatno poboljšanih tehnika upravljanja znanjem radi unapređenja ili razmene informacija unutar preduzeća, što se može se tumačiti statističkim zaključkom da su preduzeća sa inovacijom u organizaciji više informisana o tehnologiji i imaju stručnije osoblje, a to ukazuje na visoku obrazovnu strukturu kadra u inovativnim preduzećima u Srbiji. Ovo implicira da bi u budućnosti trebalo podsticati razvoj zaposlenih kroz dalje osnaživanje funkcije razvoja ljudskih resursa u preduzećima. Kompletno sagledavanje ove komponete organizacionoih faktora bi bilo moguće analizom kvalifikacione strukture zaposlenih, njihovog razvoja i obuke.
Model karakteristike posla Hackmana i Oldhama (1976), ovo istraživanje bilo je ispitati povezanost socijalne podrške, kao jedne od socijalnih karakteristika posla koja prvotno nije uključena sa zadovoljstvom poslom, uspehom u radnim zadacima i odgovornim organizacijskim ponašanjem. Cilj je također bio ispitati posreduje li zadovoljstvo poslom odnosu socijalne podrške i uspeha u radnim zadacima te odnosu socijalne podrške i odgovornog organizacijskog ponašanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari