Odlomak

UVOD

Nauka o osiguranju bavi se proucavanjem djelovanja ostvarenja rizika, ekonomskim posledicama ostvarenog rizika, te izucavanjem nacina upravljanja rizikom kako bi se umanjile i eventualno sprijecile mogucnosti nastanka rizika. Procvat osiguranja koji se desava u posledenje vrijeme, s pravom da nas moze uputiti da polako ulazimo u doba usluznih djelatnosti.
Osiguranje je drustvena djelatnost, ekonomska ustanova koja nadokandjuje stete nastale uslijed dejstva rusilackih sila, nesrecnih slucajeva i drugih dogadjaja. U osiguranju se ostvaruje uzajmnast i solidarnost, odnosno, aktuarski posmatrano vrsi se izjednacavanje rizika, odnosno njegovo atomiziranje. To znaci da stete koje nastaju dejstvom stihije ili nesrecnih slucajeva, u odredjenom periodu, po odredjenim grupama rizika koji su isti ili slicni, padaju na teret svih kojima prijeti opasnost od istih rizika, a ne na pojedinca.
Osiguranje predstavlja udruzivanje svih onih koji su izlozeni istim opasnostima, a svrha udruzivanja je zajednicko podosenje ekonomskih posljedica stete, koja ce zasigurno zadesiti barem jednoga od njih u odredjenom vremenskom periodu.

 

 

Osiruranje motornih vozila

Jedan od najznacajnijih savremenih ljudskih izuma je motorno vozilo. Nagli razvoj automobilizma poceo je tek od 1885. I 1886.godine. Na nasim prostorima proizvodnja motornih vozila pocela je 1947.godine. Zivot modernog covjeka ne moze se zamisliti bez motornog vozila. Danas bez motornog vozila nema razvoja indusrije, transporta, trgovine, turizma.
Automobil je stvar znacajne materijalne vrijednosti. Ta znacajna vrijednost je izuzetno ugrozena zbog samih svojih svojstava . Naime, automobil je pokretna masina koja stalno mijenja mjesto, a izlozenost riziku je dinamicna, parmanentna i u kontinuetu. To znaci da je automobil u uptrebi stalno izlozen razlicitim saobracajnim rizicima, kao sto su:sudar, udar, prevrenuce, pozar itd.
kao i jednom posebnom riziku, riziku vozaceve greske. Automobil je, takodje, i opasna stvar, jer automobil kao pokretna masina moze da ostvarenjem nekog od rizika izazove stete ne samo na sebi kao stvari, vec ostecenje ili unistenje neceije druge stvari ili narusivanje zdravlja i zivota drugih, odnosno trecih lica.
Statistika je pokazala da nerazvijene zemlje imaju manje vozila i manje puteve, ali vise nezgoda i fatalnih ishoda nego razvijene zemlje. Osiguranjem motornih vozila nadoknadice se ekonomski gubici na samom vozilu kao stvari, ali i na stvarima, zdravlju i zivotu treceih lica. Zbog svega toga, osiguranje motrnih vozila mozemo podijeliti na dvije velike grupe:

 • kasko osiguranje,
 • osiguranje autoodgovornosti

 

 

Kasko osiguranje

Rijec kasko je spanskog porijekla i znaci trup broda. U stvari, ovaj termin se najpre poceo upotrebljavati u pomorskom osiguranju, da bi se kasnije preneo i na osiguranje transportnih sredstava: aviona, kamiona, rijecnih brodova, odnosno putnickih i drugih vozila. Kada se govori o Kasko osiguranju motornih vozila, misli se na dobrovoljno osiguranje, koje se regulise ugovorom o osiguranju izmedju osiguravaca i osiguranika. To znaci da zavisi od volje stranke da li ce se stupiti u odnos, konkretnom slucaju, kasko osiguranja motornih vozila. 1
Pod kasko osiguranjem motornog vozila kod nas podrazumjevamo osiguranje samog vozila, u ciji sastav dolazi jos osiguranje alata, pribora i rezervnih dijelova, standrdno isporucenih za doticno vozilo, kao i uredjaja za obezbjedjenje kradje, vatrogasne sprave u vozilu, sigurnosnih trougla, pojaseva za vezivanje, rucne apoteka i sl. Pored osiguranja motornog vozila i njegove standardne opreme, ako se posebno ugovori, osiguravaju se jos i prtljag, putne kolkecije vozaca i putnika u motornom vozilu, putnici u vozilu i vozac od posledica nesrecnog slucaja. Znacajno je pomenuti da je uobicajno da us sva vozila za koja se moze zakljuciti kasko osiguranje, izuzevsi posebne oblike osiguranja, razvstana u sledece grupe premija:

1.Putnicki automobil
2.Teretna vozila,
3.Autobusi,
4.Vucna vozila,
5.Sprecijalna motorna vozila,
6.Motorbicikli,
7. Prikljucna vozila,
8.Motorna vozila inostrane registracije
9.Vozila na popravciu automehanicarskim I autoremontnim radionicama za pranje i podmazivanje
10.Radna vozila
11.Sinska vozila

 

 

Ugovor o kasko osiguranju

Ugovor o osiguranju auto-kaska je dvostrano teretan, dobrovoljan (za razliku od auto-odgovornosti) aleatoran i po pristupu (osiguranik prihvata unaprijed propisane uslove).
Najvazniji dio osiguranja su uslovi osiguranja. Dokaz o zakljucenom osiguranju pod odredjenim uslovima predstavlja polisa osiguranja koja mora da sadrzi: ugovorne strane, osiguranu stvar, rizik pokriven osiguranjem (uslovi), trajanje osiguranja i period pokrica, sumu osiguranja, premiju osiguranja, datum izdavanja polise i potpise ugovorenih strana.
Uslovi za zakljucenje kasko- osiguranja moraju,pored opstih odredbi, da sadrze i sledece posebne odredbe:

 • teritorijalno vazenje,
 • predmet osiguranja
 • osigurani rizici,
 • iskljucenje obaveza osiguravaca,
 • gubitak prava iz osiguranja, odnosno za slucaj obaveze na isplatu pravo regresnog potrazivanja,
 • nacin zakljucivanja ugovora o osiguranju (fiksna i promjenljiva suma-premija),
 • osnovica za obracun premije,
 • utvrdjivanje visine stete,
 • naknade iz osiguranja,
 • odredbe o bonusu i malusu.

Premija osiguranja se utvrdjuje u zavisnosti od vise elemenata, a najznacajniji su:

 • vrsta i namjena vozila,
 • tehnickih karkteristika vozila,
 • vrijednost vozila,
 • vrsta, visina i obim osiguravajuceg pokrica,
 • trajanje osiguranja i sl.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari