Odlomak

Pedagoška teleologija – uvek aktuelno pitanje teorije obrazovanja Radenko Krulj

  • Pedagoška teleologija (učenje) o cilju vaspitanja sastavni je deo nauke o vaspitanju – pedagogije. Osnovno pitanje pedagogije je utvrđivanje odnosa prema ciljevima i zadacima vaspitanja, što je i predmet pedagoške teleologije.
  • Herbart je zaslužan za konstituisanje pedagoške teleologije, a nastojao je da izgradi pedagogiju kao samostalnu nauku.
  • Ovim pitanjem se bavio i Velizar Nedović, ističući da je cilj vaspitanja istican još u prednaučnom razvoju pedagogike. Smatra da je pedagoška teleologija mogla da se razvija kroz uspon pedagoške nauke, razvoj školstva, novih ljudi. Naglašava da se nastankom pedagogike kao nauke teleologija naglo intelektualizuje.
  • Cilj vaspitanja je uvek zavisio od promena u društvu i razvoja u nauci pa se može govoriti o razvojnom karakteru cilja vaspitanja. U slučaju naše zemlje postoji stav da je cilj vaspitanja svestrani razvitak svake ličnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari