Odlomak

 

Kada govorimo o Pervazivnom razvojnom poremećaju onda moramo znati da su to poremećaji rane dječje dobi i zahvaćaju više područja psihomotoričkog razvoja. Tu govorimo o teškom i pervazivnom oštećenju na nekoliko područja razvoja: vještine recipročne socijalne interakcije, vještine komuniciranja ili postojanje stereotipnog ponašanja, interesa i aktivnosti. Odnosno, obilježeni su nenormalnostima u socijalnim interakcijama i načinima komunikacije te ograničenim, ponavljajućim repertoarom zanimanja i aktivnosti koji variraju prema stupnju izraženosti. Kod velikog broja djece prisutna je i smanjena razina intelektualnog razvoja. Odgovornima za razvoj ovih poremećaja smatra se kombinacija genetskih poremećaja i snažnog utjecaja vanjskih čimbenika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Psihologija predškolske dobi Doc.dr.sc. Aldo Špelić
  • Školska godina: Doc.dr.sc. Aldo Špelić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija, Psihologija
  • Bosna i Hercegovina,  Bihać,  UNIVERZITET U BIHAĆU - Pedagoški fakultet  

Više u Pedagogija

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari