Odlomak

Porezi predstavljaju osnovni oblik odnosno instrument za formiranje javnih prihoda, pokrivanje budžetskih rashoda i za zadovoljvljnje javnih potreba.
S obzirom na to koliki veliki značaj porez ima danas za državu, mnogi teoretičari današnje savremene države nazivaju i poreskim državama.
Još uvek se ne može utvrditi jedinstveno gledište i stav u vezi sa time šta su zapravo porezi. Sve to proizilazi iz činjenice da postoje tri načina za uvođenje i nametanje poreza:
-nametanje poreza obavezno, odnosno silom
-uvođenje poreza na osnovu ugovora imeđu određenih klasa staleža i vladara
-ustavno uvođenje i plaćanje poreza

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Poresko knigovodstvo Zdravka Petrovic
  • Školska godina: Zdravka Petrovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari