Odlomak

 
UVOD

Republika Grčka (grč. Ελληνική Δημοκρατία – Eliniki dimokratija) ili samo Grčka (grč. Ελλάς; Ελλάδα) je država na krajnjem jugoistoku Evrope, na jugu Balkanskog poluostrva. Smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog Istoka i Severne Afrike, između Egejskog mora na istoku, Jonskog mora na zapadu i Sredozemnog mora na jugu. Graniči se sa Albanijom na severozapadu, Republikom Makedonijom i Bugarskom na severu i Turskom na severoistoku. Sa površinom od nešto manje od 132.000 km² najveća je država na Balkanskom poluostrvu i na 97. mestu je u svetu. Pored kontinentalnog dela Grčka obuhvata i preko 1.400 ostrva od kojih su najveća i najznačajnija Krit, Evbeja, Lezbos, Rodos i Krf. Obala je jako razuđena i sa dužinom od 13.676 km Grčka je na 11. mestu u svetu. Reljef je uglavnom planinski, a najviši vrh je planina Olimp sa nadmorskom visinom od 2.917 m.
Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. Grčka je imala nešto manje od 11 miliona stanovnika, a gotovo polovina stanovništva je živela u tri najveće gradske aglomeracije u zemlji — Atini (koja je ujedno glavni i najveći grad), Solunu i Patri. Veći gradovi su još i Iraklion, Larisa, Volos i Rodos. Oko 95% stanovništva su etnički Grci, te se Grčka smatra jednom od etnički najhomogenijih zemalja Evrope. Najbrojnija nacionalna manjina su Albanci sa udelom u ukupnoj populaciji od oko 4%. Službeni jezik je grčki, a u konfesionalnom pogledu dominira pravoslavno hrišćanstvo (Grčka pravoslavna crkva i Carigradska patrijaršija).
Istorija savremene grčke države vuče korene još iz vremena Antičke Grčke, a sama Grčka se često smatra „kolevkom“ moderne evropske civilizacije. Grčka je domovina savremene demokratije, filozofije, Olimpijskih igara, evropske književnosti i istoriografije, političkih nauka, važnih naučnih i matematičkih principa, geografije, umetnosti (posebno dramskih formi komedije i tragedije, te skulpture). Na Uneskovoj listi svetske baštine nalazi se čak 17 lokaliteta širom Grčke. Moderna Grčka država nastala je 1830. nakon pobede u ratu za nezavisnost protiv Osmanskog carstva.
Grčka je članica brojnih međunarodnih ekonomskih, političkih i vojnih organizacija. Bila je među osnivačima Organizacije ujedinjenih nacija (OUN) 1945, deo je NATO pakta od 1952, a Evropske unije od 1981. Od 2001. deo je Evrozone. U privrednom smislu Grčka se ubraja u visokorazvijene države sa visokim životnim standardom stanovništva.
HORIZONTALNA ORGANIZACIJA VLASTI

1.Zakonodavna vlast

Zakonodavna vlast ili legislativa je naziv za granu vlasti čija je funkcija donošenje zakona.U modernim demokratskim državama ovj deo vlasti nalazi se u rukama predstavničkog tela, tj. parlamenta, mada pod određenim uslovima zakonodavnu vlast mogu preuzeti i predstavnici izvršne vlasti i sudske vlasti.Zakonodavno telo je u liberalno-demokratskim državama opšte predstavničko telo, tj. sastoji se od demokratski izabranih predstavnika građana. Predstavnici se u parlament biraju na neposrednim izborima, a parlament predstavlja oličenje volje naroda koja se izražava kroz donošenje zakona. Zakoni su po pravilu opšti, odnose se na buduće situacije, ne smeju imati povratno (retrogradno) delovanje, a sve to u cilju ostvarivanja pravne sigurnosti građana. U nekim zemljama zakonodavmo telo sastoji se iz dva doma: donjeg doma tj. predstavničkog doma i gornjeg doma. Ako se radi o federaciji, gornji dom predstavlja dražave članice, a može biti i da je gornji dom zadržan iz tradicionalnih razloga, ili neke vrste kontrole donjeg doma, kako bi se izbeglo donošenje pogrešnih odluka. Zakonodavna vlast donosi zakone koji obavezuju svakoga, pa i samu vlast, čime se osigurava vladavina prava
Grčka je parlamentarna republika (monarhija je odbačena na referendumu 8 decembra 1974) bazirana na podeli i ravnoteži zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Ustav je najviši zakonski akt u Republici Grčkoj.
Ustav iz 1975 sa amandmanima iz 1986 godine, definiše politički sistem Grčke kao parlamentarnu demokratiju sa predsednikom kao šefom države. Drugim recima, u centru sistema je parlament, jedno od dva zakodavna tela u zemlji. Drugi zakonodavac je predsednik republike.
Predsednik
Predsednik republike reguliše funkcije državne vlasti. Bira ga parlament na mandat od pet godina i njegova funkcija je nekompatibilna je sa bilo kojom drugom funkcijom ili položajem. Da bi neko bio izabran za predsednika, mora dobiti dvotrećinsku većinu od ukupnog broja poslanika u parlamentu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

2 replies on “Politicki sistem Grcke”

Igor95V says:

Grcka je sada u velikom problemu… Treba dobar plan za vadjenje iz krize

Igor95V says:

Grcka je sada u velikom problemu… Treba dobar plan za vadjenje iz krize… Nadamo se da ce uspjeti

Komentari