Odlomak

Uvod

Da bi preduzeće obavilo postavljene zadatke i ostvarilo cilj postojanja mora
raspolagati određenom imovinom. Poslovna sredstva su najznačajniji dio
ukupnih sredstava preduzeća jer predstavljaju osnovu za obavljanje
djelatnosti preduzeća – proizvodnju, pružanje usluga ili promet robe.
Prema ekonomskom definisanju imovine preduzeća, sa jedne strane je skup
različitih sredstava koja se koriste i koja su u funkciji obavljanja poslovnih
zadataka preduzeća, a sa druge strane, to je imovina prema svom porijeklu, tj.
kome pripada i kome će pripadati u slučaju prestanka rada preduzeća.
Poslovna sredstva su neophodna za obavljanje poslovnih zadataka (poslovne
djelatnosti) i ona se prema svojoj funkciji (namjeni) dijele na:
-osnovna sredstva
-obrtna sredstva.
Osnovna sredstva su sredstva koja se pri korišćenju postepeno vrijednosno troše
nemjenjajući svoje konkretne oblike.U njih se ubrajaju:
-osnovna sredstva
-dugoročna finansijska ulaganja (ulaganja u hartije od vrijednosti,
udružena sredstva i banke, itd.).
Obrtna sredstva u toku poslovanja preduzeća mijenjaju svoje oblike i u cjelini
prenose svoju vrijednost na sledeći oblik sredstava. U njih spadaju
-gotovina
-zalihe (materijala, proizvoda, robe)
-potraživanja.

Sredstva preduzeća
1.Pojam i podjela sredstava

„Za ostvarivanje ciljeva i zadataka svako preduzeće mora raspolagati odgovrajućim elementima. Jedan od najvažnijih elemenata ili činilaca jesu sredstva preduzeća.
Sredstva preduzeća predstavljaju one ekonomske vrijednosti kojima ona raspolaže radi ostvarivanja ciljeva i zadataka.“
U procesu rada obavlja se razmjena materije između čovjeka i prirode. Za obavljanje ovih procesa neophodna su materijalna sredstva i zavisnosti od uloge u njemu javljaju se kao : sredstva za rad i predmeti rada.
Osnivač preduzeća obezbjeđuje početni finansiski iznos pomoću kojeg se nabavljaju sredstva za rad i materijal preduzeća. Preduzeće teži da ostvari što veći profit.
Drugi nazivi za sredstva preduzeca u ekonomiju se najčesce koriste pojmovi imovina preduzeca kapital preduzeca i sl.
Sredstva preduzeća se kalsifikuju po :
1-pojavnim oblicima
2-namjeni
3-fazama angažovanja
4-izvorima
1) Pojavni oblici sredstava mogu biti :
-stvari
-prava
-novac
U obliku stvari sredstva preduzeća mogu biti i sredstva za rad i predmeti rada. Na primjer, sredstva za rad su : zgrade, mašine, instalacije, i sl., a predmeti rada su sirovina, pomoćni materijal, i sl., a u obliku stvari su gotovi projzvodi za prodaju.
U obliku prava sredstva preduzeca se uglavnom javljaju kao razne vrste potrazivanja od drugih lica.
novcani oblik sredstava sluzi za nabavku  sredstava za rad i materijala, kao i za isplate zarada radnika. Prodajom vlastitih proizvoda preduzeće stiče novčana sredstva.
2) Prema namjeni sredstva se diljele na :
– poslovna
– posebna
Poslovna sredstva služe za obavljanje konkretnih poslovnih aktivnosti preduzeća u ostvarivanju ciljeva i zadataka radi kojih je preduzece i osnovano.
Posmatramo ih kao :
– osnovna ili stalna
– obrtna sredstva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari