Odlomak

Upravljanje preduzećem

Preduzeće jeste ekonomski subjekat koji posluje u privredi u cilju ostvarivanja sopstvenih poslovnih interesa,uz uvažavanje principa ekonomskog ponašanja. Preduzeće jeste organizacija koja je tržišno orijentisana,i čija se aktivnost zazniva na realizaciji definisanih ekonomskih ciljeva uz poštovanje ekonomskih zakonitosti.

Bitne karakteristike savremenog preduzeća su:

  • preduzeće jeste organizacioni sistem
  • upravljanje poslovanjem preduzeća jeste preduzetnička aktivnost
  • ponašanje preduzeća se zasniva na ekonomskim principima
  • dinamički karakter odnosa sa okruženjem
  • organizacija na budućnost

Preduzeće je pul poslovnih resursa, a ti resursi su: kapital,fizički resursi,radna snaga i znanje.

Upravljanje preduzećem,odnosno njegovim poslovanjem,u osnovi jeste preduzetnička aktivnost.

Preduzeće mora da se ponaša u skladu sa ekonomskim principima da bi opstalo na tržištu i stvorilo pretpostavke za stabilan razvoj.Ekonomsko ponašanje preduzeća podrazumeva takvo ponašanje koje se zasniva na efikjasnom ostvarivanju poslovnih ciljeva preduzeća.

Prema Fajolu, svi poslovi u preduzeću se mogu podeliti na tehničke,trgovačke,finansijske, bezbednosne,računovodstvene i administrativne. Administrirati organizacijom, znači predvideti,organizovati,komandovati,kordinirati i kontrolisati.

Najopštije posmatrano upravljanje preduzećem predstavlja kontinualni proces kojim se pokreće i usmerava poslovna aktivnost u cilju realizacije svrhe poslovanja.

Kao rezultat procesa upravljanja u preduzeću se javlja upravljačka odluka.

Osnovna svrha upravljanja preduzećem jeste donošenje određenog niza poslovnih odluka ojima se vrši kombinovanje resursa u funkciji ostvarivanja poslovnih ciljeva preduzeća,kao i ostvarivanja stabilne tržišne pozicije rasta i razvoja.

 

 

 

 

 

Faze procesa upravljanja

Upravljanje preduzećem se kao kontinualni proces pokretanja i usmeravanja poslovne aktivnosti preduzeća može podeliti na tri faze: Planiranje, organizovanje i kontrolu.
Planiranjem se usmeravaju sve poslovne aktivnosti u preduzeću, organizovanjem se realizuje ono što je planirano, a kontrolom se vrši analiza rezultata koji su ostvareni na osnovu planskih odluka.

Organizovanje predstavlja drugu fazu procesa upravljanja preduzećem.
Organizovanje obuhvata definisanje posla koji treba da se obavi,podelu posla i uspostavljanja različitih mehanizma kordinacije aktivnosti unutar preduzeća.Osnovni zadatak organizovanja jeste iznalaženje optimalnog odnosa između poslova koje treba da se obave u preduzeću i ljudi koji te poslovne aktivnosti treba da obave.

Organizaciona struktura predstavlja okvir koji definiše međusobne odnose unutar preduzeća – pojedinaca i organizacionih celina, a organizovanje jeste kontinualni proces prilagođavanja organizacione strukture preduzeća promenama koje se dešavaju u poslovanju i okruženju sa ciljem obezbedjivanja rasta i razvoja.

Organizacija se sastoji i 4 elementa: zadataka, strukture, tehnologije i ljudi. Ova 4 elementa se nalaze u međusobnoj interakciji.

Kontrola je treća faza procesa planiranja. U ovoj fazi procesa planiranja vrši se provera racionalnosti donešenih planskih odluka i efikasnost njihovog sprovođenja, ona u stvari predstavlja sistemsko kritičko preispitivanje planskih odluka.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese