Odlomak

I Opšti podaci
Predškolska ustanova „Vračar“, radna jedinica „Lunja“
Uzrasna grupa: mlađa vaspitna grupa
Radni prostor: radna soba
Vreme održavanja: 27. Septembar 2013. Godine

ll Metodički podaci
Tema aktivnosti: Jezičke igre
Vaspitno-obrazovni ciljevi i zadaci:
Cilj aktivnosti:
 Bogaćenje dečjeg rečnika,
 Razvijanje sposobnosti slušanja, razumevanja, doživljavanja i pamćenja onoga što se priča,
 Pravilno izgovaranje glasova i reči

Zadaci:
 Da govor vaspitača kojim se obraća deci bude jasan i razumljiv;
 Da aktivnost omogućava deci da se verbalno izražavaju;
 Da aktivnost omogućava podsticanje pravilnog ritma govora;
 Da se deca upoznaju sa brojalicom „U šumici zeka“…

Metoda rada: dijaloška metoda, demonstrativna metoda, metod igre;
Oblik rada: frontalni, grupni, individualni;
Sredstva rada: muzika sa cd-a, lutka, pokret, testo

Korelacija sa drugim vaspitno-obrazovnim oblastima: Metodika upoznavanja okoline, Metodika muzičkog vaspitanja, Metodika fizičkog vaspitanja, Metodika likovnog vaspitanja.

lll Literatura
1. Marković, Mirjana i sar. (1997): Korak po korak 2, Beograd: Kreativni centar;
2. Matić, mr Radomir (1982): Metode i oblici rada na razvoju govora, Beograd: Privredno-finansijski vodič;
3. Matić, mr Radomir (1978): Priručnik za rad na razvoju govora dece predškolskog uzrasta, Beograd: Privredno-finansijski vodič;
4. Matić, mr Radomir i sar. (1989): Igre i aktivnosti dece, Beograd: Nova prosveta.

lV Tok usmerene aktivnosti

UVODNI DEO (3-5 min.):
Predstavljam se deci. Aktivnost ću početi muzikom.
Vaspitač se pojavljuje sa lutkom u ulozi zeca pred decom i započinje razgovor zagonetkom:
„Duge uši, kratak rep,
svi mi kažu da sam lep.
Ko sam ja, ko sam ja,
da li neko zna?“
Nakon što deca daju odgovor, vaspitač započinje razgovor postavljajući pitanja:
 Kako zeka izgleda?
 Gde živi zeka?
 Šta zeka voli da jede?
 Kako se kreće zeka?
Kada deca odgovore na pitanja, vaspitač im govori da zna šta zeka u stvari najviše voli da radi (voli da se igra). Deca pokretima oponašaju skakutanje zeca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese