Odlomak

Jedna od osnovih karakteristika vremena u kome živimo jesu brze i intezivne promene na koje prosečan čovek sve manje može da utiče i sve im se teže prilagođava. Novonastala situacija prisiljava čoveka da troši sve više vremena i sredstva kako bi se prilagodio brzini svake nove promene.
Neke od tih promena mogu predstavljati i opasnost, odnosno ugrožavnje čoveka i njegovog užeg ili šireg okruženja. Kako bi opstao u ovakvim uslovima on mora da zaštiti sebe, bliske ljude iz svog okruženja, materijalna dobra i društvenu zajednicu kojoj pripada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari