Odlomak

Problem privrednog kriminaliteta nesumnjivo je jedan od veoma aktuelnih problema naše današnjice. O njemu se poslednjih godina sve više govori i piše kao o negativnoj društvenoj pojavi koja se javlja kao ozbiljna kočnica kako privrednog tako i opšte društvenog razvitka. U poređenju sa klasičnim oblicima kriminala , privredni kriminalitet je u velikoj mjeri složeniji problem. Ako samo sagledamo mjere koje preduzimaju najviši organi vlasti i politički organi u cilju detekcije i suzbijanja kriminalnih radnji u privredi dobićemo kompletnu sliku ozbiljnosti problema. Možemo slobodno reći da se privredni kriminalitet duboko uvukao u pore privrednog sistema. Za rešavanje ovog problema potrebno je istrajano i temeljno angažovanje brojnih društvenih snaga.
Zbog svojih specifičnosti, kojima se jasno diferencira od ostalih kriminalnih pojava, privredni kriminalitet već duže vrijeme predstavlja predmet interesovanja kriminologije, kriminalne politike i krivičnog prava, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu.
Kao i sve države koje se nalaze u procesu tranzicije i privredne transformacije, i Republika Srpska je izložena brojnim bezbjednosnim rizicima, među kojima je posebno značajan organizovani kriminal, u svim oblastima ispoljavanja, a naročito u finansijskoj sferi, ali i u oblasti trgovine ljudima, krijumčarenja narkotika, psihotropnih supstanci, prekursora, oružja, motornih vozila i poslednjih godina sve više i u oblasti viskotehnološkog kriminala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari