Odlomak

 

U razvoju čovekovih delatnosti i opsega poslova koje on obavlja od početaka do današnjih dana, zajednički imenilac svih poslovnih poduhvata bila je potreba planiranja aktivnosti kako bi se dostigli predviđeni ciljevi. U skladu sa time, planiranje kao nešto imanentno čoveku u poslovnom okruženju u istoj meri koliko i njegova potreba za napredovanjem, oduvek je bilo zastupljeno u svim segmentima poslovanja.

Proces planiranja predstavlja sistematizovano sagledavanje budućih aktivnosti preduzeća, kako bi se pripremile odgovarajuće mere za akciju u sadašnjosti. Time se doprinosi poboljšanju položaja preduzeća u njegovom ukupnom društvenom okruženju, a posebno na tržištu. Prema tome, planiranje je kreativni proces, što podrazumeva stalno nastojanje preduzeća da usavršava svoje poslovanje i da se ne miri sa postojećim stanjem.
Sa druge strane, ukoliko se osvrnemo na etimologiju reči strategija, ona je prema jednom tumačenju nastala od dve grčke reči : stratos, u značenju vojske i agein, u značenju glagola voditi. U skladu sa ovim, nauka o strategiji je prvenstveno bila deo vojnih izučavanja u vezi sa planiranjem rata, da bi nakon izvesnog vremena, a uslovljena potrebama savremenog društva, strategija postala bitan deo i drugih nauka, prvashodno ekonomije i menadžmenta.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Sistemi bezbednosti prof. dr Zoran Keković
  • Školska godina: prof. dr Zoran Keković
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  METROPOLITAN UNIVERZITET - Fakultet za menadžmet  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari