Odlomak

Raunkier-danski fitoekolog; u klasifikaciji životnih formi se zadržavao samo na jednom morfološkom karakteru-organima koji preživaljavaju nepovoljnu sezonu, i njihovom položaju, odnosno blizini ili udaljenosti od površine zemljišta (podloge) u vazduhu, zemljištu ili vodi.
Prema položaju organa koji opstaju tokom nepovoljnih uslova, Raunkier razlikuje pet osnovnih životnih formi

fanerofita (Ph)
hamefita (Ch)
hemikriptofita (H)
kriptofita (G, Hyd)
terofita (T)

Fanerofite obuhvataju drveće i žbunove čiji se pupoljci nalaze visoko iznad površine zemlje – preko 25 cm.U ujednačenim, ali vlažnim klimatskim uslovima (tropski predeli) pupoljci su goli, nezaštićeni, dok su u uslovima periodičnog nastupanja suvog ili hladnog perioda pupoljci zaštićeni ljuspastim listovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fitomedicina

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari